Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Budynek ul. Raciborska 37 
tel. 32 758 77 00


Budynek ul. Raciborska 50  
tel. 32 758 76 00


Budynek ul. Koszarowa 19  
tel. 32 758 78 00


Biuro Rektora 
tel. 32 758 77 02
fax 32 758 77 01Adres e-mail: asp@asp.katowice.plStatystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony WŁADZE UCZELNI
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Antoni Cygan 522
Grzegorz Hańderek 438
Lesław Tetla 425
Jolanta Jastrząb 345
Bogna Otto-Węgrzyn 335
Marta Więckowska 335
Judyta Bernaś 319
Agnieszka Małecka-Kwiatkowska 276
Statystyki strony Rada Uczelni
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
SKŁAD RADY UCZELNI 452
Regulamin Rady Uczelni 279
PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY UCZELNI 112
Uchwała nr 2/2020 30
Uchwała nr 2/2019 27
Uchwała nr 1/2019 25
Uchwała nr 4/2019 25
Uchwała nr 1/2020 24
Uchwała nr 5/2019 24
Uchwała nr 6/2019 18
Uchwała nr 3/2019 17
Statystyki strony Senat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
SKŁAD SENATU 366
UCHWAŁY SENATU 332
Uchwała Senatu nr 31/2019 ws. uchylenia uchwały nr 12-2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich 208
Uchwała Senatu nr 46/2019 zmieniająca Uchwałę rekrutacyjną nr 23-2019 176
Uchwała Senatu nr 29/2019 ws. zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w ASP w Katowicach 145
Uchwała Senatu nr 30/2019 ws. zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ASP w Katowicach 133
Uchwała Senatu nr 32/2019 ws. zatwierdzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich 126
Uchwała Senatu nr 27/2019 ws. zatwierdzenia Regulaminu studiów 123
Uchwała Senatu nr 47/2019 zmieniająca Uchwałę nr 29-2019 w sprawie zasad nadawania stopnia doktora 122
Uchwała Senatu nr 41/2019 zmieniająca Uchwałę nr 36/2019 ws. sposobu potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów 120
PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ SENATU 119
Uchwała Senatu nr 37/2019 ws. przyporządkowania kierunku studiów do dyscypliny naukowej 118
Uchwała Senatu nr 49/2019 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej 116
Uchwała Senatu nr 38/2019 ws. zatwierdzenia składu pierwszej Rady Dyscypliny w ASP w Katowicach 114
Uchwała Senatu nr 36/2019 ws. sposobu potwierdzania w ASP w Katowicach efektów uczenia się, zdobytych poza systemem studiów 112
Uchwała Senatu nr 42/2019 ws. zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów w ASP w Katowicach 106
Uchwała Senatu nr 34/2019 ws. zniesienia i wygaszenia kierunku Malarstwo, prowadzonego w formie niestacjonarnej na Wydziale Artystycznym 105
Uchwała Senatu nr 39/2019 ws. wyboru Przewodniczącej Rady Dyscypliny pierwszej kadencji ASP w Katowicach 91
Uchwała Senatu nr 40/2019 ws. wyboru Zastępcy Przewodniczącej Rady Dyscypliny pierwszej kadencji w ASP w Katowicach 90
Uchwała Senatu nr 48/2019 wyrażająca rekomendację w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu 88
Uchwała Senatu nr 33/2019 ws. zniesienia i wygaszenia kierunku Grafika, prowadzonego w formie studiów niestacjonarnych na Wydziale Artystycznym 87
Uchwała Senatu nr 28/2019 ws. przyporządkowania kierunków studiów do dyscypliny naukowej i zatwierdzenia programów studiów 84
Uchwała Senatu nr 43/2019 ws. zatwierdzenia składu Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 84
Uchwała Senatu nr 45/2019 ws.zatwierdzenia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów 84
Uchwała nr 13/202i 82
Uchwała Senatu nr 44/2019 ws. zatwierdzenia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 78
Uchwała nr 1-2020 77
Uchwała Senatu nr 35/2019 ws. zniesienia i wygaszenia studiów na kierunku Grafika, prowadzonego w formie jednolitych studiów stacjonarnych na Wydziale Projektowym 67
Uchwała nr 18 A 55
Uchwała nr 5/2020 48
Uchwała nr 3/2020 41
Uchwała nr 8/2020 28
Uchwała nr 7/2020 23
Uchwała nr 9/2020 23
Uchwała nr 4/2020 20
Uchwała nr 2/2020 18
Uchwała nr 6/2020 18
Uchwała nr 10/2020 17
Uchwała nr 14/2020 13
Uchwała nr 11/2020 12
Uchwała nr 12/2020 12
Statystyki strony DZIAŁALNOŚĆ UCZELNI
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
REGULAMIN PRACY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH 397
Statut Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 389
Regulamin Organizacyjny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 329
KONTROLA ZARZĄDCZA 288
Zarządzenie nr 50A-2019 270
AKTY PRAWNE ASP 267
ZARZĄDZENIA REKTORA 258
Zarządzenie nr 53-2019 241
Zarządzenie nr 52-2019 235
Zarządzenie nr 51-2019 218
Zarządzenie nr 47-2019 213
Zarządzenie nr 23-2019 211
Zarządzenie nr 42-2019 209
Zarządzenie nr 38-2019 208
Zarządzenie nr 59-2019 198
REGULAMIN WYNAGRADZANIA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH 194
Zarządzenie nr 24-2019 191
Zarządzenie nr 37-2019 191
Zarządzenie nr 50-2019 187
Zarządzenie nr 28-2019 184
Zarządzenie nr 31-2019 184
Zarządzenie nr 39-2019 184
Zarządzenie nr 41-2019 184
Zarządzenie nr 56-2019 182
Zarządzenie nr 49-2019 174
Zarządzenie nr 55-2019 173
Zarządzenie nr 25-2019 165
Zarządzenie nr 30-2019 162
Zarządzenie nr 35-2019 162
Zarządzenie nr 36-2019 162
Zarządzenie nr 43-2019 161
Zarządzenie nr 44-2019 160
Zarządzenie nr 46-2019 159
Zarządzenie nr 48-2019 155
Zarządzenie nr 54-2019 154
Zarządzenie nr 29-2019 151
Zarządzenie nr 27-2019 149
Zarządzenie nr 32-2019 147
Zarządzenie nr 45-2019 147
Raport z samooceny- Wydział Artystyczny, kierunek Grafika, 2019r. 134
Zarządzenie nr 33-2019 134
Zarządzenie nr 34-2019 134
Zarządzenie nr 57-2019 134
Zarządzenie nr 26-2019 132
Zarządzenie nr 58-2019 130
Rzecznik prasowy - kontakt 124
SPRAWOZDANIA 116
Zarządzenie nr 2-2020 116
Zarządzenie nr 8-2020 113
MISJA I STRATEGIA ASP 111
Statystyki strony STUDIA
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kierunki kształcenia 436
Plan studiów 269
dr Krzysztof Rzeźniczek 217
Plan studiów 154
Skład samorządu studenckiego: 153
Plan studiów 151
Plan studiów 150
Plan studiów 137
Kolorystyka_obowiazkowy 132
Plan studiów 126
Katalog efektów uczenia się 123
Opis kierunku 116
Opis kierunku 116
Opis kierunku 108
Rysunek 2_obowiązkowy 93
Katalog efektów uczenia się 86
Opis kierunku 86
Katalog efektów uczenia się 80
Katalog efektów uczenia się 76
Katalog efektów uczenia się 74
Filozofia_obowiązkowy 69
Malarstwo_wybór 66
Historia sztuki_obowiązkowy 65
Ilustracja_dyplom 65
Psychofizjologia widzenia_obowiązkowy 65
Rysunek prezentacyjny_obowiązkowy 64
Animacja i gry komputerowe_kurs wprowadzający 62
Pracownia międzynarodowa_wybór 62
Pracownia projektowania i badań interakcji_dyplom 62
Psychofizjologia widzenia_obowiązkowy 62
Typografia_wybór 61
Działania multimedialne_wybór 60
Podstawowy warsztat projektanta_design basics_wybór 60
Pracownia zintegrowanego projektowania produktu_kurs wprowadzający 59
Badania percepcji i zachowań_wybór 58
Ergonomia_obowiązkowy 58
Konwersatorium_projektowanie prekursorskie_Out of the box_obowiązkowy 56
Konwersatorium_projektowanie społeczne_Social_obowiązkowy 56
Kompozycja_obowiązkowy 55
Prawo autorskie_obowiązkowy 55
Metody projektowe_projektowanie dla wdrożenia_Commercial_obowiązkowy 54
Pracownia zintegrowanego projektowania produktu_dyplom 54
Systemy informacji wizualnej_dyplom 54
Konteksty technologiczne_wybór 53
Projektowanie produktu_dyplom 53
Projektowanie przestrzeni publicznej_dyplom 53
Rysunek_wybór 53
Wizualizacja pojęć i procesów_dyplom 52
Filozofia_obowiązkowy 51
Podstawy typografii_obowiązkowy 51
Statystyki strony ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
KONKURSY OFERT 547
ASP-DAT-ZP-12-2019 380
ASP-DAT-ZP-13-2019 346
ASP-DAT-ZP-14/2019 340
ASP-K-2312/07/2019 336
ASP-DAT-2312-6/20 331
ASP-Bibl.-0147-1/19 300
ASP-DAT-ZP-11/2019 291
ASP-DAT-2312-84/19 283
ASP-DAT-2312-90/19 281
ASP-DAT-ZP-09-2019 273
ASP-DAT-2312-89/19 271
ASP-DAZ-2312-24/20 263
ASP-BP-RozwójASP-601/ZO2/2020 256
ASP-DAT-2312-85/19 253
ASP-DAT-2312-83/19 252
ASP-BP-RozwójASP-601/ZO14/2019 249
ASP-G-073-01/2020 248
ASP-DAT-2312-103/19 247
ASP-DAT-2312-110/19 246
ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI 244
ASP-DAT-2312-81/2019 234
ASP-DAT-2312-86/2019 233
ASP-DAT-2312-106/19 232
ASP-Bibl.-0642-3/19 223
ASP-Bibl.-0642-13/19 210
ASP-DAZ-2312-23/20 205
ASP-Bibl.-0642-4/19 194
ASP-Bibl.-0642-6/19 193
ASP-DT-2312-2/2020 191
ASP-G-073-02/2020 186
ASP-DAT-2312-78/2019 176
ASP-DAT-2312-62/19 175
ASP-BP-RozwójASP-601/ZO10/2019 173
ASP-Bibl.-0642-2/20 170
ASP-BP-RozwójASP-601/ZO11/2019 158
ASP-BP-RozwójASP-601/ZO1/2020 146
ASP-DAT-ZP-08-2019 141
ASP-DAT-2312-48/2019 140
ASP-DAT-2312-30/2019 138
ASP-DAT-2312-50/19 138
ASP-DAT-2312-27/2019 137
ASP-DWP-2312-03/2019 136
ASP-BP-RozwójASP-601/ZO8/2019 135
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 135
ASP-DAT-ZP-06-2019 131
ASP-DAT-2312-60/19 129
ASP-DAT-ZP-10-2019 126
ASP-DAT-ZP-03-2019 124
ASP-DAT-2312-14/2019 121
Statystyki strony STUDIA DOKTORANCKIE
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulamin studiów doktoranckich 79
Środowiskowe Studia Doktoranckie 73
Statystyki strony PRACA W AKADEMII
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Asystent 788
Specjalista 575
Samodzielny referent 501
Adiunkt 462
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Malarstwa 426
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki 406
Adiunkt 370
Samodzielny referent w Dziekanacie Wydziału Artystycznego 328
Akadmenia Sztuk Pięknych w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych i zamówień publicznych. 326
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Projektowania Graficznego w Pracowni Informacji Wizualnej w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 303
Konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Kierunku Projektowanie Graficzne w Pracowni Publikacji Cyfrowych. 300
Specjalista w Dziale Spraw Pracowniczych 266
Specjalista w Dziale Kształcenia i Studentów 264
konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki 254
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach  w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 215
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Kierunku Wzornictwo w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 213
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 212
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Projektowania Komunikacji Wizualnej. 211
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Kierunku Wzornictwo w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 199
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach  w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 188
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Kierunku Wzornictwo w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 184
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Projektowania Komunikacji Wizualnej. 182
Specjalista w Biurze Kanclerza 178
Profesor w Katedrze Projektowania Graficznego 175
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Grafiki w pracowni Druki Wypukłego. 167
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 166
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Grafiki w pracowni Sitodruku. 165
Specjalista w Dziale Spraw Pracowniczych 38
Asystent w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych 33
Statystyki strony DRUKI DO POBRANIA
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Druki do pobrania 360

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij