Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Budynek ul. Raciborska 37 
tel. 32 758 77 00


Budynek ul. Raciborska 50  
tel. 32 758 76 00


Budynek ul. Koszarowa 19  
tel. 32 758 78 00


Biuro Rektora 
tel. 32 758 77 02
fax 32 758 77 01Adres e-mail: asp@asp.katowice.plStatystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony WŁADZE UCZELNI
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Antoni Cygan 197
Grzegorz Hańderek 145
Lesław Tetla 120
Bogna Otto-Węgrzyn 114
Judyta Bernaś 105
Jolanta Jastrząb 101
Marta Więckowska 95
Agnieszka Małecka-Kwiatkowska 93
Statystyki strony Rada Uczelni
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
SKŁAD RADY UCZELNI 161
Regulamin Rady Uczelni 88
UCHWAŁY RADY UCZELNI 69
PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY UCZELNI 49
Statystyki strony Senat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
SKŁAD SENATU 120
UCHWAŁY SENATU 100
PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ SENATU 52
Uchwała Senatu nr 30/2019 ws. zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ASP w Katowicach 5
Uchwała Senatu nr 34/2019 ws. zniesienia i wygaszenia kierunku Malarstwo, prowadzonego w formie niestacjonarnej na Wydziale Artystycznym 5
Uchwała Senatu nr 48/2019 wyrażająca rekomendację w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu 5
Uchwała Senatu nr 49/2019 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej 5
Uchwała Senatu nr 27/2019 ws. zatwierdzenia Regulaminu studiów 4
Uchwała Senatu nr 36/2019 ws. sposobu potwierdzania w ASP w Katowicach efektów uczenia się, zdobytych poza systemem studiów 4
Uchwała Senatu nr 44/2019 ws. zatwierdzenia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 4
Uchwała Senatu nr 31/2019 ws. uchylenia uchwały nr 12-2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich 3
Uchwała Senatu nr 32/2019 ws. zatwierdzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich 3
Uchwała Senatu nr 40/2019 ws. wyboru Zastępcy Przewodniczącej Rady Dyscypliny pierwszej kadencji w ASP w Katowicach 3
Uchwała Senatu nr 41/2019 zmieniająca Uchwałę nr 36/2019 ws. sposobu potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów 3
Uchwała Senatu nr 42/2019 ws. zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów w ASP w Katowicach 3
Uchwała Senatu nr 43/2019 ws. zatwierdzenia składu Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 3
Uchwała Senatu nr 45/2019 ws.zatwierdzenia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów 3
Uchwała Senatu nr 46/2019 zmieniająca Uchwałę rekrutacyjną nr 23-2019 3
Uchwała Senatu nr 47/2019 zmieniająca Uchwałę nr 29-2019 w sprawie zasad nadawania stopnia doktora 3
Uchwała Senatu nr 28/2019 ws. przyporządkowania kierunków studiów do dyscypliny naukowej i zatwierdzenia programów studiów 2
Uchwała Senatu nr 29/2019 ws. zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w ASP w Katowicach 2
Uchwała Senatu nr 33/2019 ws. zniesienia i wygaszenia kierunku Grafika, prowadzonego w formie studiów niestacjonarnych na Wydziale Artystycznym 2
Uchwała Senatu nr 35/2019 ws. zniesienia i wygaszenia studiów na kierunku Grafika, prowadzonego w formie jednolitych studiów stacjonarnych na Wydziale Projektowym 2
Uchwała Senatu nr 37/2019 ws. przyporządkowania kierunku studiów do dyscypliny naukowej 2
Uchwała Senatu nr 38/2019 ws. zatwierdzenia składu pierwszej Rady Dyscypliny w ASP w Katowicach 2
Uchwała Senatu nr 39/2019 ws. wyboru Przewodniczącej Rady Dyscypliny pierwszej kadencji ASP w Katowicach 2
Statystyki strony DZIAŁALNOŚĆ UCZELNI
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
REGULAMIN PRACY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH 150
Statut Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 145
Regulamin Organizacyjny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 119
KONTROLA ZARZĄDCZA 116
ZARZĄDZENIA REKTORA 103
Zarządzenie nr 23-2019 85
Zarządzenie nr 52-2019 83
AKTY PRAWNE ASP 81
Zarządzenie nr 51-2019 81
Zarządzenie nr 53-2019 80
Zarządzenie nr 47-2019 79
Zarządzenie nr 24-2019 73
Zarządzenie nr 48-2019 70
Zarządzenie nr 38-2019 68
Zarządzenie nr 50A-2019 68
Zarządzenie nr 41-2019 66
Zarządzenie nr 45-2019 66
Zarządzenie nr 46-2019 66
Zarządzenie nr 28-2019 64
Zarządzenie nr 42-2019 64
Zarządzenie nr 44-2019 64
Zarządzenie nr 25-2019 63
Zarządzenie nr 39-2019 63
Zarządzenie nr 50-2019 63
Zarządzenie nr 37-2019 61
Zarządzenie nr 43-2019 61
Zarządzenie nr 49-2019 61
Zarządzenie nr 35-2019 60
Zarządzenie nr 31-2019 59
Zarządzenie nr 36-2019 59
Zarządzenie nr 27-2019 58
Zarządzenie nr 30-2019 57
Zarządzenie nr 33-2019 57
Zarządzenie nr 34-2019 57
Zarządzenie nr 26-2019 56
Zarządzenie nr 32-2019 54
Zarządzenie nr 29-2019 53
SPRAWOZDANIA 50
Zarządzenie nr 56-2019 50
Zarządzenie nr 55-2019 49
MISJA I STRATEGIA ASP 46
REGULAMIN WYNAGRADZANIA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH 45
Rzecznik prasowy - kontakt 45
Zarządzenie nr 57-2019 42
Komunikat nr 8-2019 41
WYNAJEM 41
Zarządzenie nr 54-2019 41
Raport z samooceny- Wydział Artystyczny, kierunek Grafika, 2019r. 40
Komunikat nr 2-2019 37
Komunikat nr 7-2019 36
Statystyki strony STUDIA
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kierunki kształcenia 170
dr Krzysztof Rzeźniczek 71
Kolorystyka_obowiazkowy 30
Skład samorządu studenckiego: 21
Statystyki strony ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
ASP-DAT-ZP-12-2019 231
ASP-K-2312/07/2019 226
ASP-DAT-2312-90/19 177
ASP-DAT-ZP-13-2019 170
ASP-DAT-ZP-11/2019 166
KONKURSY OFERT 166
ASP-Bibl.-0147-1/19 165
ASP-DAT-2312-84/19 164
ASP-DAT-2312-85/19 160
ASP-DAT-2312-89/19 157
ASP-DAT-ZP-14/2019 157
ASP-DAT-2312-83/19 129
ASP-DAT-ZP-09-2019 128
ASP-DAT-2312-110/19 126
ASP-DAT-2312-81/2019 123
ASP-DAT-2312-86/2019 121
ASP-DAT-2312-103/19 115
ASP-BP-RozwójASP-601/ZO14/2019 100
ASP-DAT-2312-106/19 97
ASP-Bibl.-0642-3/19 91
ASP-DAT-2312-78/2019 83
ASP-Bibl.-0642-13/19 78
ASP-Bibl.-0642-4/19 74
ASP-Bibl.-0642-6/19 67
ASP-DAT-2312-62/19 64
ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI 58
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 56
ASP-DAT-ZP-08-2019 46
ASP-DAT-2312-60/19 41
ASP-DAT-ZP-10-2019 39
ASP-BP-RozwójASP-601/ZO11/2019 38
ASP-DAT-2312-27/2019 38
ASP-DAT-2312-50/19 38
ASP-DAT-ZP-03-2019 38
ASP-Bibl.-0642-13/19 37
ASP-DAT-2312-14/2019 37
ASP-DAT-2312-30/2019 37
ASP-DAT-2312-48/2019 37
ASP-DAT-ZP-06-2019 37
ASP-DAT-ZP-05-2019 36
ASP-BP-RozwójASP-601/ZO10/2019 35
ASP-DN-416-02/2019 35
ASP-DWP-2312-03/2019 35
ASP-G- 073- 07/2019 35
ASP-Bibl.-0642-6/19 34
ASP-DAT-2312-38/17 34
ASP-DAT-ZP-19-2018 34
Brak nazwy 32
Brak nazwy 32
ASP-BP-Rozwój ASP -601/-ZO7/2019 29
Statystyki strony STUDIA DOKTORANCKIE
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulamin studiów doktoranckich 4
Statystyki strony PRACA W AKADEMII
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Asystent 476
Samodzielny referent 244
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki 233
Akadmenia Sztuk Pięknych w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych i zamówień publicznych. 183
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Malarstwa 163
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Projektowania Graficznego w Pracowni Informacji Wizualnej w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 159
Adiunkt 151
Adiunkt 145
Konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Kierunku Projektowanie Graficzne w Pracowni Publikacji Cyfrowych. 135
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Kierunku Wzornictwo w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 92
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach  w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 84
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Kierunku Wzornictwo w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 84
Specjalista 81
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 79
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Projektowania Komunikacji Wizualnej. 78
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Kierunku Wzornictwo w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 78
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Projektowania Komunikacji Wizualnej. 78
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach  w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 76
konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki 75
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Grafiki w pracowni Druki Wypukłego. 73
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Grafiki w pracowni Sitodruku. 72
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 70
Statystyki strony DRUKI DO POBRANIA
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Druki do pobrania 22

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij