Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

Budynek ul. Raciborska 37 
tel. 32 758 77 00


Budynek ul. Raciborska 50  
tel. 32 758 76 00


Budynek ul. Koszarowa 19  
tel. 32 758 78 00


Biuro Rektora 
tel. 32 758 77 02
fax 32 758 77 01Adres e-mail: asp@asp.katowice.plStatystyki oglądalności BIP od dnia 20.01.2019

Statystyki strony WŁADZE UCZELNI
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Antoni Cygan 345
Grzegorz Hańderek 278
Lesław Tetla 275
Jolanta Jastrząb 222
Bogna Otto-Węgrzyn 215
Marta Więckowska 202
Judyta Bernaś 192
Agnieszka Małecka-Kwiatkowska 170
Statystyki strony Rada Uczelni
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
SKŁAD RADY UCZELNI 293
Regulamin Rady Uczelni 164
UCHWAŁY RADY UCZELNI 97
PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ RADY UCZELNI 74
Statystyki strony Senat
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
SKŁAD SENATU 226
UCHWAŁY SENATU 180
PROTOKOŁY Z POSIEDZEŃ SENATU 75
Uchwała Senatu nr 49/2019 w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej 50
Uchwała Senatu nr 34/2019 ws. zniesienia i wygaszenia kierunku Malarstwo, prowadzonego w formie niestacjonarnej na Wydziale Artystycznym 41
Uchwała Senatu nr 36/2019 ws. sposobu potwierdzania w ASP w Katowicach efektów uczenia się, zdobytych poza systemem studiów 40
Uchwała Senatu nr 30/2019 ws. zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w ASP w Katowicach 39
Uchwała Senatu nr 27/2019 ws. zatwierdzenia Regulaminu studiów 38
Uchwała Senatu nr 29/2019 ws. zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w ASP w Katowicach 36
Uchwała Senatu nr 31/2019 ws. uchylenia uchwały nr 12-2019 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich 36
Uchwała Senatu nr 42/2019 ws. zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów w ASP w Katowicach 36
Uchwała Senatu nr 44/2019 ws. zatwierdzenia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 36
Uchwała Senatu nr 32/2019 ws. zatwierdzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich 35
Uchwała Senatu nr 39/2019 ws. wyboru Przewodniczącej Rady Dyscypliny pierwszej kadencji ASP w Katowicach 34
Uchwała Senatu nr 41/2019 zmieniająca Uchwałę nr 36/2019 ws. sposobu potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza systemem studiów 34
Uchwała Senatu nr 48/2019 wyrażająca rekomendację w sprawie wcześniejszej spłaty kredytu 34
Uchwała Senatu nr 37/2019 ws. przyporządkowania kierunku studiów do dyscypliny naukowej 33
Uchwała Senatu nr 47/2019 zmieniająca Uchwałę nr 29-2019 w sprawie zasad nadawania stopnia doktora 33
Uchwała Senatu nr 45/2019 ws.zatwierdzenia składu Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów 31
Uchwała Senatu nr 43/2019 ws. zatwierdzenia składu Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 30
Uchwała Senatu nr 46/2019 zmieniająca Uchwałę rekrutacyjną nr 23-2019 28
Uchwała Senatu nr 33/2019 ws. zniesienia i wygaszenia kierunku Grafika, prowadzonego w formie studiów niestacjonarnych na Wydziale Artystycznym 26
Uchwała Senatu nr 28/2019 ws. przyporządkowania kierunków studiów do dyscypliny naukowej i zatwierdzenia programów studiów 24
Uchwała Senatu nr 38/2019 ws. zatwierdzenia składu pierwszej Rady Dyscypliny w ASP w Katowicach 23
Uchwała Senatu nr 35/2019 ws. zniesienia i wygaszenia studiów na kierunku Grafika, prowadzonego w formie jednolitych studiów stacjonarnych na Wydziale Projektowym 21
Uchwała Senatu nr 40/2019 ws. wyboru Zastępcy Przewodniczącej Rady Dyscypliny pierwszej kadencji w ASP w Katowicach 20
Uchwała nr 1-2020 11
Statystyki strony DZIAŁALNOŚĆ UCZELNI
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
REGULAMIN PRACY AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH 268
Statut Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 253
Regulamin Organizacyjny Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 201
KONTROLA ZARZĄDCZA 178
ZARZĄDZENIA REKTORA 162
AKTY PRAWNE ASP 152
Zarządzenie nr 52-2019 148
Zarządzenie nr 51-2019 130
Zarządzenie nr 53-2019 130
Zarządzenie nr 47-2019 125
Zarządzenie nr 23-2019 118
Zarządzenie nr 38-2019 114
Zarządzenie nr 42-2019 114
REGULAMIN WYNAGRADZANIA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KATOWICACH 113
Zarządzenie nr 50A-2019 112
Zarządzenie nr 28-2019 107
Zarządzenie nr 41-2019 106
Zarządzenie nr 24-2019 103
Zarządzenie nr 37-2019 100
Zarządzenie nr 39-2019 100
Zarządzenie nr 31-2019 98
Zarządzenie nr 48-2019 93
Zarządzenie nr 49-2019 93
Zarządzenie nr 50-2019 93
Zarządzenie nr 43-2019 92
Zarządzenie nr 25-2019 91
Zarządzenie nr 44-2019 90
Zarządzenie nr 56-2019 90
Zarządzenie nr 35-2019 89
Zarządzenie nr 46-2019 89
Zarządzenie nr 59-2019 88
Zarządzenie nr 30-2019 87
Zarządzenie nr 36-2019 87
Zarządzenie nr 45-2019 87
Zarządzenie nr 55-2019 86
Zarządzenie nr 27-2019 85
Zarządzenie nr 29-2019 84
Raport z samooceny- Wydział Artystyczny, kierunek Grafika, 2019r. 82
Rzecznik prasowy - kontakt 80
Zarządzenie nr 34-2019 80
Zarządzenie nr 33-2019 79
Zarządzenie nr 32-2019 78
Zarządzenie nr 26-2019 77
Zarządzenie nr 54-2019 75
SPRAWOZDANIA 74
Zarządzenie nr 57-2019 73
MISJA I STRATEGIA ASP 68
Komunikat nr 2-2019 61
WYNAJEM 60
Komunikat nr 8-2019 58
Statystyki strony STUDIA
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Kierunki kształcenia 284
Plan studiów 165
dr Krzysztof Rzeźniczek 128
Katalog efektów uczenia się 82
Plan studiów 75
Skład samorządu studenckiego: 75
Plan studiów 74
Plan studiów 72
Kolorystyka_obowiazkowy 71
Opis kierunku 71
Opis kierunku 70
Plan studiów 64
Opis kierunku 63
Katalog efektów uczenia się 54
Opis kierunku 53
Katalog efektów uczenia się 52
Plan studiów 51
Katalog efektów uczenia się 47
Filozofia_obowiązkowy 34
Psychofizjologia widzenia_obowiązkowy 34
Ilustracja_dyplom 32
Katalog efektów uczenia się 32
Historia sztuki_obowiązkowy 30
Pracownia zintegrowanego projektowania produktu_kurs wprowadzający 30
Rysunek prezentacyjny_obowiązkowy 30
Pracownia projektowania i badań interakcji_dyplom 28
Typografia_wybór 28
Malarstwo_wybór 27
Rysunek 2_obowiązkowy 27
Podstawowy warsztat projektanta_design basics_wybór 26
Pracownia międzynarodowa_wybór 26
Psychofizjologia widzenia_obowiązkowy 26
Animacja i gry komputerowe_kurs wprowadzający 25
Konwersatorium_projektowanie społeczne_Social_obowiązkowy 25
Ergonomia_obowiązkowy 24
Konwersatorium_projektowanie prekursorskie_Out of the box_obowiązkowy 24
Badania percepcji i zachowań_wybór 23
Filozofia_obowiązkowy 23
Metody projektowe_projektowanie dla wdrożenia_Commercial_obowiązkowy 23
Podstawy typografii_obowiązkowy 23
Prawo autorskie_obowiązkowy 23
Działania multimedialne_wybór 22
Konteksty technologiczne_wybór 22
Konwersatorium_projektowanie dla wdrożenia_Commercial_obowiązkowy 21
Pracownia zintegrowanego projektowania produktu_dyplom 21
Projektowanie produktu_dyplom 21
Projektowanie przestrzeni publicznej_dyplom 21
Wizualizacja pojęć i procesów_dyplom 21
Historia dizajnu_obowiązkowy 20
Systemy informacji wizualnej_dyplom 20
Statystyki strony ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
KONKURSY OFERT 293
ASP-DAT-ZP-12-2019 283
ASP-K-2312/07/2019 260
ASP-DAT-ZP-14/2019 237
ASP-DAT-ZP-13-2019 233
ASP-DAT-2312-6/20 222
ASP-DAT-2312-84/19 210
ASP-DAT-2312-90/19 210
ASP-DAT-ZP-11/2019 205
ASP-Bibl.-0147-1/19 195
ASP-DAT-2312-85/19 195
ASP-DAT-2312-89/19 190
ASP-DAT-2312-83/19 173
ASP-DAT-2312-110/19 172
ASP-DAT-2312-103/19 169
ASP-DAT-ZP-09-2019 162
ASP-DAT-2312-81/2019 154
ASP-DAT-2312-86/2019 154
ASP-DAT-2312-106/19 146
ASP-BP-RozwójASP-601/ZO14/2019 144
ASP-Bibl.-0642-3/19 123
ASP-Bibl.-0642-13/19 122
ASP-G-073-01/2020 119
ASP-Bibl.-0642-2/20 116
ASP-BP-RozwójASP-601/ZO2/2020 111
ASP-Bibl.-0642-4/19 109
ASP-BP-RozwójASP-601/ZO1/2020 108
ASP-DAT-2312-78/2019 105
ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI 105
ASP-Bibl.-0642-6/19 101
ASP-DAT-2312-62/19 96
ASP-DT-2312-2/2020 90
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 79
ASP-DAT-ZP-08-2019 78
ASP-G-073-05/2020 78
ASP-DAT-2312-50/19 74
ASP-G-073-02/2020 73
ASP-BP-RozwójASP-601/ZO10/2019 72
ASP-DAT-2312-48/2019 71
ASP-DWP-2312-03/2019 70
ASP-DAT-2312-30/2019 67
ASP-DAT-ZP-10-2019 67
ASP-BP-RozwójASP-601/ZO11/2019 65
ASP-G-073-06/2020 65
ASP-DAT-2312-27/2019 64
ASP-DAT-2312-60/19 64
ASP-DAT-2312-14/2019 63
ASP-DAT-ZP-06-2019 63
ASP-DAT-ZP-03-2019 62
ASP-Bibl.-0642-13/19 61
Statystyki strony STUDIA DOKTORANCKIE
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Regulamin studiów doktoranckich 38
Środowiskowe Studia Doktoranckie 37
Statystyki strony PRACA W AKADEMII
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Asystent 608
Samodzielny referent 365
Specjalista 346
Adiunkt 322
Konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki 315
Konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Malarstwa 282
Adiunkt 234
Akadmenia Sztuk Pięknych w Katowicach ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. administracyjnych i zamówień publicznych. 231
Konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Kierunku Projektowanie Graficzne w Pracowni Publikacji Cyfrowych. 218
Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Projektowania Graficznego w Pracowni Informacji Wizualnej w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. 217
Samodzielny referent w Dziekanacie Wydziału Artystycznego 198
Specjalista w Dziale Spraw Pracowniczych 151
konkurs na stanowisko profesora uczelni w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki 140
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Kierunku Wzornictwo w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 134
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach  w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 128
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Projektowania Komunikacji Wizualnej. 127
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Kierunku Wzornictwo w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 125
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 119
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach  w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 118
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Projektowania Komunikacji Wizualnej. 110
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach na Kierunku Wzornictwo w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 110
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Grafiki w pracowni Sitodruku. 101
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Grafiki w pracowni Druki Wypukłego. 100
Akademia Sztuk Pięknych ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta ze stopniem doktora w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Katedrze Projektowania Form Przemysłowych. 98
Profesor w Katedrze Projektowania Graficznego 57
Statystyki strony DRUKI DO POBRANIA
Nazwa artykułu Liczba wyświetleń
Druki do pobrania 156

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij