Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń językowych / kursów języka angielskiego dla pracowników dydaktycznych i administracyjnych Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1 - 10
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 7
Załacznik nr 8
Załącznik nr 9