Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 20 grudnia 2021 r. uchwałą Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach nr 30/2021
Data rozpoczęcia wydawania dokumentów: 24 lutego 2022 r.
Okres ważności dokumentu: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dokumentu danego wzoru: ---Załączniki: