Data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego: 20 grudnia 2021 r. uchwałą Senatu Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach nr 30/2021
Data rozpoczęcia wydawania dokumentów: 24 lutego 2022 r.
Okres ważności dokumentu: bezterminowo
Data zakończenia wydawania dokumentu danego wzoru: ---

Wzór dyplomu ukończenia studiów I stopnia, z odpisem, odpisem przeznaczonym do akt, z odpisem w języku angielskim

Wzór dyplomu ukończenia studiów II stopnia, z odpisem, z odpisem przeznaczonym do akt, z odpisem w języku angielskim

Wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich, z odpisem, z odpisem do akt, z odpisem w języku angielskimZałączniki: