Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni i pokojach gościnnych budynku ASP w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ i załączniki 1-4, 6,7
Załącznik nr 5 wzór umowy
Załącznik nr 8 i 9 - PFU Raciborska 50
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji)
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Wzór oferty na roboty budowlane
Wzór umowy
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7