Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni i pokojach gościnnych budynku ASP w Katowicach przy ul. Raciborskiej 50Załączniki:

Infortmacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Infortmacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia2
Zawiadomienie o zmianie treści SWZ2
Powiadomienie o zmianach w SWZ (procedura uproszczona)2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o zmianie treści SWZ
Powiadomienie o zmianach w SWZ
Wyjaśnienie treści SWZ
Wyjaśnienie treści SWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ i załączniki 1-4, 6,7
Załącznik nr 5 wzór umowy
Załącznik nr 8 i 9 - PFU Raciborska 50
SWZ - na roboty budowlane (TP z możliwością negocjacji)
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
Wzór oferty na roboty budowlane
Wzór umowy
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7