W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

ASP w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - ASP w Katowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2019-01-20.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-06-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Zapewnienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • Treści niedostępne:
  1.    brak tekstu alternatywnego dla obrazów;
  2.    brak napisów w części filmów;
  3.    w witrynie brakuje aktualnej mapy strony (jest wyszukiwarka, która pomaga w zorientowaniu się na stronie)
  4.    strona internetowa instytucji nie jest w pełni dostępna dla osób niewidomych korzystających z oprogramowania odczytu ekranu Jaws w wersji 2020 oraz NVDA w wersji 2020.2, zaopatrzone w syntezatory mowy Speak II Jan V.3, Vocalizer Expresive oraz Microsoft Mobile.
  5.    nie wszystkie elementy aktywne na stronie internetowej są dostępne za pomocą klawiatury.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ASP w Katowicach.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Mirosław Rusecki. Kontakt: mrusecki@asp.katowice.pl, tel. 601771025. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - ASP w Katowicach odpowiada Mirosław Rusecki, mrusecki@asp.katowice.pl, tel.601771025.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

1.       zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

2.       zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

3.       wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie

Żądanie musi zawierać:

1.       dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

2.       wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

3.       wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Rektor ASP w Katowicach

 Adres: Raciborska 37, 40-074 Katowice

E-mail: rektorat@asp.katowice.pl

Telefon: 32 758 77 02

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Siedziba Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, ul. Raciborska 37, Katowice


Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek jest obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytków i pod nadzorem Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Budynek jest oznakowany tablicą informacyjną nad głównym wejściem.

Budynek trzykondygnacyjny.

Brak dostępności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, budynek nie posiada rampy, pochylni służącej do wjazdu na teren budynku ani windy.
Do drzwi wejściowych budynku prowadzą schody o szerokości powyżej 11 m bez poręczy.
Drzwi wejściowe do budynku mają szerokość 1,6 m i wysokość ponad 2,2 m. W obrębie drzwi zapewniona jest powierzchnia manewrowa dla użytkowników wózków inwalidzkich o wymiarze nie mniejszym niż 1,5 m x1,5 m.
W drzwiach znajduje się wyższy niż 2 cm i ostro zakończony próg. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie. Klamki drzwi wejściowych można obsługiwać jedną ręką. Drzwi wyposażone są w samozamykacze.  
Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap, w którym poprzez schody i drzwi wahadłowe wchodzi się na poziom „0” (parter).


Dostępność korytarzy, schodów i wind

Brak dostępności.  Korytarze w budynku mają szerokość min. 1,6 m (za wyjątkiem kilku przewężeń do min. 0,9 m na maksymalnej długości 0,5 m), jednak w ramach jednej kondygnacji zdarzają się zmiany poziomów, których nie można pokonać za pomocą pochylni.
Winda: w budynku nie ma windy ani innych urządzeń pomagających poruszać się osobom o szczególnych potrzebach pionowo między kondygnacjami.
Schody: w budynku znajdują się schody, które trzeba pokonywać samodzielnie lub przy pomocy osoby asystującej.
Schody główne z poziomu parteru na pierwsze piętro wyposażone są w podwójne poręcze – jedna nad drugą: pierwsza – na wysokości 1,1 m, druga – na wysokości 0,8-0,9 m.
Między ciągami schodów znajdują się spoczniki.
Schody z pierwszego piętra na drugie piętro – drewniane o szerokości 1,4 m wyposażone są w poręcze: pierwszą na wysokości 0,9 m, drugą na wysokości 0,7 m oraz trzecią – na wysokości 0,6 m.


Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku


Brak dodatkowych dostosowań.
Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są wyznaczone na wewnętrznym parkingu przy budynku Raciborska 37 (1 miejsce) lub przy budynku Raciborska 50 (10 miejsc).
Parking przy ul. Raciborskiej 37 wykonany z kostki granitowej znajduje się za budynkiem. Wjazd na parking jest kontrolowany szlabanem obsługiwanym przez pracownika recepcji (po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu chęci zaparkowania przez osobę niepełnosprawną). Dojazd do parkingu od strony ul. Raciborskiej wzdłuż bloku mieszkalnego nr 35.
Z ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Raciborskiej 50 (ok. 25 metrów od ul. Raciborskiej 37) można korzystać bez ograniczeń.
Dojście z miejsc parkingowych (z parkingu Raciborska 37 lub Raciborska 50) odbywa się drogą i chodnikiem publicznym.


Wstęp z psem asystującym


Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.


Tłumacz języka migowego


W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Tłumacz jest dostępny po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby jego obecności.

 

Budynek przy ul. Raciborskiej 50, Katowice


Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek oznakowany tablicą informacyjną obok głównego wejścia.

Wejście główne zapewnia dostęp do budynku osobom z trudnościami w przemieszczaniu się. Dojście do budynku jest na jednym poziomie i ma szerokość min. 1,6 m.

Drzwi wejściowe posiadają szerokość 1,6 m. W posadzce przy drzwiach nie ma barier, drzwi otwierają się automatycznie.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek dostępny dla wszystkich osób, posiada windy przystosowane do osób ze szczególnymi potrzebami.

Korytarze w budynku mają szerokość powyżej 1,6m. Drzwi wewnętrzne do każdego pomieszczenia mają co najmniej szerokość 0,9 m i wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a otwieranie drzwi nie wymaga zwiększonego użycia siły.

Zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarze 1,5m x 1,5m w miejscach strategicznych, tj. przy drzwiach i przy miejscu obsługi osób korzystających z pomieszczeń budynku.

Klatka schodowa jest oznakowana, a różnicę poziomów można pokonać schodami oraz windą. Minimalna szerokość biegu schodów wynosi 1,2 m. Schody wyposażone są w poręcze po obydwu stronach. Między ciągami schodów znajdują się spoczniki.

W budynku znajdują się 3 ogólnodostępne windy przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Winda jest wyposażona w sygnalizację świetlną oraz dźwiękową przyjazdu windy.

Drzwi windy po otwarciu mają szerokość min. 0,9 m i otwierają się automatycznie po przyjeździe windy.

Kabina windy ma szerokość 1,1 m i długość co najmniej 1,4 m.

Winda jest wyposażona w co najmniej jeden uchwyt, który ma przekrój koła o średnicy 4-5 cm i usytuowany jest na wysokości 0,9 m od poziomu posadzki.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Nieopodal wejścia znajduje się recepcja. Lada recepcji jest obniżona do wysokości 0,75 m, co sprawia, że osoba w recepcji jest widoczna z poziomu osoby poruszającej się przy pomocy wózka inwalidzkiego.

W budynku na każdym piętrze znajdują się ubikacje dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Przy budynku znajduje się 10 oznakowanych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępnych, zlokalizowanych wzdłuż ulicy Raciborskiej i Koszarowej.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Tłumacz jest dostępny po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby jego obecności.


Budynek przy ul. Koszarowej 19, Katowice

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Budynek jest oznakowany tablicą informacyjną przed głównym wejściem na filarze.

Wejście główne zapewnia dostęp do budynku osobom z trudnościami w przemieszczaniu się. Dojście do budynku jest na jednym poziomie i ma szerokość 3,6 m. Drzwi wejściowe do budynku posiadają szerokość 2,00 m.  Drzwi ze szkła, masywne, nie otwierają się automatycznie                         

W posadzce przy drzwiach nie ma barier.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Budynek posiada 6 kondygnacji, w tym strych i część piwnic o charakterze użytkowym. Dostęp do strychu i piwnic nie jest możliwy dla osób korzystających z wózków inwalidzkich – nie dojeżdża tam winda, a dojście do nich możliwe jest tylko schodami. Dostęp do tych pomieszczeń jest możliwy tylko dla osób uprawnionych w procedurze określonej przez Akademię. Cztery kondygnacje budynku dostępne są dla wszystkich osób.

Budynek wyposażony jest w windę, która obsługuje kondygnacje: parter, I, II i III piętro. Drzwi windy otwierają się i zamykają automatycznie. Kabina windy ma szerokość co najmniej 1,1 m i długość co najmniej 1,4 m.  Drzwi windy po otwarciu mają szerokość co najmniej 0,9 m.

Korytarze w obiekcie mają szerokość 1,6 m.  Korytarze są dzielone szklanymi drzwiami, które mogą być utrudnieniem dla osób o szczególnych potrzebach.

Drzwi wewnętrzne do każdego pomieszczenia mają co najmniej szerokość 0,9 m, wysokość 2 m w świetle ościeżnicy, a otwarcie drzwi nie wymaga większego nakładu siły. W miejscach strategicznych zapewniono przestrzeń manewrową o wymiarze 1,5 m x 1,5 m.

W budynku znajdują się 2 klatki schodowe oraz dodatkowe schody szklane prowadzące z parteru na pierwsze piętro. Szklane schody mają podest, który wchodzi w ciąg komunikacyjny. Został on wyraźnie oznakowany za pomocą kontrastowej taśmy. Początek i koniec biegu schodów głównych oraz schodów szklanych nie jest wyróżniony przy pomocy kontrastowego koloru i zmiennej nawierzchni lub faktury.

Między ciągami schodów znajdują się spoczniki.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Nieopodal wejścia znajduje się recepcja. Lada recepcji ma na całej długości wysokość wyższą niż 0,9 m.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych są wyznaczone na wewnętrznym parkingu przy budynku Koszarowa 19 (2 miejsca) oraz przy budynku Raciborska 50 (10 miejsc).

Parking przy ul. Koszarowej 19 wykonany z kostki betonowej znajduje się za budynkiem. Wjazd na parking jest kontrolowany szlabanem obsługiwanym przez pracownika recepcji (po telefonicznym zgłoszeniu chęci zaparkowania przez osobę niepełnosprawną). Pracownicy i studenci posiadają dostęp indywidualny do tego parkingu. Dojazd do parkingu od strony ul. Koszarowej.

Z ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy ul. Raciborskiej 50 i Koszarowej (ok 25 metrów od budynku ul. Koszarowej 19) można korzystać bez ograniczeń.

Dojście z miejsc parkingowych (z parkingu Koszarowa 19 lub Raciborska 50) odbywa się drogą i chodnikiem publicznym.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. Tłumacz jest dostępny po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby jego obecności.

 

 

Galeria ASP w Katowicach „Rondo Sztuki” – obiekt przy ul. Gen. J. Ziętka 1, Katowice


Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście do Galerii na poziomie „0” pozbawione jest różnicy poziomów. Wejście do Galerii może być zrealizowane przez drzwi otwierane ręcznie lub automatyczne.

Wejście do Galerii na poziomie „+1” może być zrealizowane wyłączenie przez drzwi otwierane ręcznie.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Galeria na poziomie „0” jest dostępna dla wszystkich. Ze względu na realizowaną w niej funkcję, główna część galerii jest przestrzenią otwartą, po której swobodnie mogą poruszać się wszystkie osoby, w tym o szczególnych potrzebach.

Pomiędzy galeriami na poziomie „0” i poziomie „+1” oraz poziomem „-1”, gdzie znajduje się przejście podziemne, można poruszać się za pomocą schodów lub podnośnikiem.

Schody są proste, bez zwisów i podcięć. Wykonane są z materiałów antypoślizgowych (z uwzględnieniem różnych warunków atmosferycznych). Wzdłuż biegu schodowego zamocowane są obustronne balustrady lub poręcze przyścienne. Poręcze zewnętrzne przy schodach, przed ich początkiem i na końcu są przedłużone o 30 cm i zakończone w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie (tj. wygięte do dołu lub do ściany).

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Brak dodatkowych dostosowań.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Brak miejsc parkingowych przy obiekcie.

Wstęp z psem asystującym
Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

Powiadom znajomego